Ομάδα Συντονισμού

 

          Επιστημονικός Υπεύθυνος                                      Ομάδα Συντονισμού                                            Επιστημονικοί Συνεργάτες

          Καθ. Τσάμης Αναστάσιος                                           Καθ. Τσάμης Αναστάσιος                                      Αλεβίζος Αντώνης, ΜΑ, PhD Cand

          210 9201619 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       210 9201619 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   210 9201506 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

                                                                                           Αν. Καθ. Φίλος Ιωάννης                                       Κωνσταντάκης Μάρκος,ΜSc, PhD Cand

                                                                                           210 9201618 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       210 9201066 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

                                                                                           Αν. Καθ. Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ

                                                                                           210 9201735 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.