Στόχοι


   - Η ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας και η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιχειρηματικότητα,

   - Η ανάδειξη της καινοτομίας ως βασικής παραμέτρου για την επιτυχή επιχειρηματική δραστηριοποίηση,

   - Ο εντοπισμός και παρουσίαση καλών πρακτικών,

   - Η παροχή γνώσης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων,

   - Η υποστήριξη της μετατροπής γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες,

   - Η υποστήριξη της ενσωμάτωσης της καινοτομίας στο επιχειρείν,

   - Η υποστήριξη στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από τους φοιτητές και αποφοίτους του Παντείου Πανεπιστημίου.

   

    Η ΜΚΕ απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές δίνοντάς τους εκπαίδευση, κατάρτιση αλλά και συμβουλές στα πρώτα επιχειρηματικά τους βήμα     

    αλλά και τους πρόσφατα απόφοιτους όλων Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου.   

 

    Παράλληλα απευθύνεται :


    Στους επιχειρηματίες δίνοντάς τους τις εξής δυνατότητες:


   - Να ενταχθούν στο δίκτυο μεντόρων (καθοδηγητών)

   - Να έλθουν σε επαφή με νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες για την επιχείρησή τους

   - Να βρουν συνεργάτες που διαθέτουν την τελευταία επιστημονική γνώση για την επιχείρησή τους.


   Στους επενδυτές δίνοντάς τους την ευκαιρία να εντοπίσουν καινοτόμες ιδέες στις οποίες θα μπορούσαν να επενδύσουν.