Μέντορες και Επιχειρηματικά Σχέδια Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

 

   - Δρ. Μαρία - Ελένη Αγοράκη (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Νέα Πόλις)
   - Γεώργιος Αλιφαντής (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Eco Olive Power)
   - Ειρήνη Γκίνη (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Webinars)
   - Αγγελική Καρελλά (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: IKETIRIA AGROTOURISM AND RESORT)
   - Richard Lacroix MsC (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Athena Greek Bio Olive)
   - Αναστασία Μάνου (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Only Greece's Green)
   - Αγγελίνα Μιχαηλίδου (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Bus Mobile)
   - Παυλίνα Μουστάκα (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Tabula Rasa)
   - Χρήστος Νομικός (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Mediterranean Solar Energy)
   - Δρ. Ιωάννης Ντόκας (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Profectus A.E.)