Αποτελέσματα Διαγωνισμού Καινοτομίας 2015

 

1ο Βραβείο

2ο Βραβείο

3ο Βραβείο

Pet Social

@σχολήsoυ

e-plisi Κοιν. Σ. Επ

Μέλη Ομάδας:

Κωνσταντίνος Βουλγαρόπουλος,

Κώστας Θωμάς,

Ηλίας Μακρής,

Ζαχαρούλα Παυλοπούλου

Mέλη Ομάδας:

Στέφανος Αλεξανδρόπουλος,

Ζαχαριάδης Βασίλειος,

Κατσιμπρή Ευαγγελία,

Μπαρζός Διονύσιος

Μέλη Ομάδας:

Ευγενία Ζαρταλούδη, Στέλλα Λυμπεράκη, Σάκκουλα Χριστίνα, Φούφα Μαρία Ελένη, Σπυριδούλα Μανίκα

Μέντορες:

Λύδα Κυργίδου

Δημήτριος Δρακόπουλος

Μέντορες:

Μαρία Ελένη Αγοράκη

Μέντορες:

Επικ. Καθ. Γεώργιος Μαλινδρέτος

  και

και

 

nOnLineApp: nOnLine-with-OnLine

InnoLife

 

Μέλη Ομάδας:,

Κονιδάρη Παναγιώτα,

Τζάφα Ελιέσα ,

Αικατερίνη Σταματάκη

Μέλη Ομάδας:

Γκαγκανάτσος Αθανάσιος, Νικολόπουλος Βασίλειος,

Μαχαίρας Κωνσταντίνος

 

Μέντορας :

Απόστολος Χριστόπουλος

Μέντορες:

Στέφανος Τάντος

Νομικός Χρήστος

Ειδικός Έπαινος:

Έξυπνο πιάτο (smartplate)

Παναγιώτης Ζήσης