ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

      Διάφοροι σύνδεσμοι

   ·  Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : http://www.edulll.gr

   ·  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: http://www.ekt.gr

   ·  Κοινωνία Της Πληροφορίας: http://www.infosoc.gr

   ·  Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας: http://www.gsrt.gr

   ·  ΕΣΠΑ 2007-2013: http://www.espa.gr

   ·  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: http://www.eie.gr

   ·  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα: http://www.ec.europa.eu/ellada/index_el.htm

   ·  Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: http://www.iky.gr

   ·  Πρόγραμμα Υποτροφιών Ηράκλειτος ΙΙ Παντείου Πανεπιστημίου: http://www.irakleitos.panteion.gr/

   ·  Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων: http://www.innovathens.gr/

   ·  Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αττικαίν: http://www.attikain.gr/

   ·  Entrepreneurship 2020 Action Plan http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/entrepreneurship-2020/index_en.htm

   ·  Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας: http://www.theathensincube.gr/

   ·  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: http://www.gsrt.gr/

   ·  MoneyShow Athens: http://www.imoneyshow.eu/index.php/el/

   ·  Europa: Η δικτυακή πύλη της ΕΕ: http://europa.eu

   ·  Eur-Lex- Η πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ: http://eur-lex.europa.eu

   ·  EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

   ·  EU Bookshop- Οι εκδόσεις της ΕΕ μόνο με ένα κλικ: bookshop.europa.eu

   ·  ECLAS: EC Libraries Catalogue http:europa.eu/eclas

   ·  RAPID- Ανανκοινώσεις Τύπου http://europa.eu/press_room

   ·  Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα: http://ec.europa.eu/ellada

   ·  Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλείου στην Ελλάδα: http://www.europarl.gr

   ·  Ελληνικό Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης: http://www.edc-network.gr/

   ·  Ελληνικό Δίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης για τους πολίτες: http://www.europedirect.gr/cms/

      Υπουργεία

   · Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr

   · Υπουργείο Οικονομικών: http://www.minfin.gr

   · Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: http://www.ypes.gr

   · Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού: http://www.mindev.gov.gr/el/     Ευρωπαϊκοί φορείς

   · Ευρωπαϊκή Ένωση: http://www.europa.eu.int

   · EACEA: http://eacea.ec.europa.eu

   · CORDIS: http://www.cordis.lu

   · Horizon2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

   · Γενικές Γραμματείες και Υπηρεσίες: http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm

   · The European Union's publisher: http://publications.eu.int/index_en.html

   · EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/el/index.htm

   · European disability forum: http://www.edf-feph.org

   · Anti-Discrimination Glossary: http://www.stop-discrimination.info/6423.0.html?&no_cache=1

   · Stop-Discrimination campaign event activities: http://www.stop-discrimination.info/?id=58

   · Ge.M.I.C. (Gender - Migration - Intercultural Interaction): http://www.gemic.eu

   · Equapol: http://www.equapol.gr    Επιστημονικοί σύνδεσμοι

   http://www.icap2014.com/

   http://www.socialpsychology.org/

   http://www.spsp.org/

   http://www.sesp.org/

   http://www.easp.eu/