Χαιρετισμός του Επιστημονικού Υπευθύνου

   

     Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι,

 

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με την πολυετή δράση της, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ενθαρρύνει το επιχειρηματικό πνεύμα στους νέους επιστήμονες και εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με το σύνολο των διαστάσεων της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργικότητά τους στο πεδίο των οικονομικά εφαρμόσιμων εγχειρημάτων. Παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στην εξωστρέφεια και στη διεθνή παρουσία του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα της Μονάδος η οποία αποτελεί οργανικό τμήμα του Παντείου, υλοποιείται με ένα πλήθος δράσεων όπως:

  • η παροχή μαθημάτων επιχειρηματικότητας,
  • η διοργάνωση ειδικών διαλέξεων και σεμιναρίων,
  • οι μετακλήσεις καθηγητών και ειδικών επιστημόνων του εσωτερικού και του εξωτερικού,
  • η πραγματοποίηση εκδόσεων,
  • η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις,
  • η συνεργασία με συναφείς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού

καθώς και με το συντονισμό ενός δικτύου συνεργατών το οποίο περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ του Παντείου και άλλων εγχώριων και διεθνών Πανεπιστημίων, εξειδικευμένους επιστήμονες και στελέχη οικονομικών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό η Μονάδα  επιδιώκει το διάλογο και τη γόνιμη συνεργασία με την κοινωνία και τις σχετικές με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα δομές και υπό την έννοια αυτή καλωσορίζουμε κάθε ενδιαφερόμενο για το έργο της.

     

 

     Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

     της Μονάδος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του

     Παντείου Πανεπιστημίου

 

      Καθηγητής Αναστάσιος Τσάμης