Εκδόσεις

 

      Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Μονάδα έχει εκδόσει τους επιστημονικούς συλλογικούς τόμους:

 

      1. Διαστάσεις της Επιχειρηματικότητας Ι

      2. Διαστάσεις της Επιχειρηματικότητας ΙΙ