Μέντορες και Επιχειρηματικά Σχέδια Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

 

   - Δρ. Μαρία - Ελένη Αγοράκη (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Octapush-Cultural Center)
   - Δημήτριος Δρακόπουλος MsC (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: FISHBONE)
   - Αν. Καθ. Γεώργιος Μαλινδρέτος (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: ParkareTO)
   - Αγγελίνα Μιχαηλίδου (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: StudeRience)
   - Χρήστος Νομικός (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: SHOE 4U)
   - Αγγελική Καρελλά (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: H.A.G.)
   - Richard Lacroix MsC (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Innovative Technologies)
   - Δρ. Απόστολος Χριστόπουλος (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Eco-Pellet)