Μέντορες και Επιχειρηματικά Σχέδια Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

  • Δρ. Μαρία Ελένη Αγοράκη
  • Δρ. Λύδα Κυργίδου
  • Επίκ. Καθ. Γεώργιος Μαλινδρέτος
  • Δρ. Στέφανος Τάντος
  • Δρ. Απόστολος Χριστόπουλος
  • Δημήτριος Δρακόπουλος
  • Χρήστος Νομικός