Μέντορες και Επιχειρηματικά Σχέδια Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

 

   - Δρ. Μαρία - Ελένη Αγοράκη (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Style ON)
   - Δημήτριος Δρακόπουλος MsC (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: HomeSweetHome)
   - Δρ. Βασίλειος Ευθυμίου (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: myGreen - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων)
   - Κλεάνθης Κατσαρός (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: ARGOMATHIA)
   - Αν. Καθ. Γεώργιος Μαλινδρέτος (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: myGreen - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων)
   - Χρήστος Νομικός (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: ARGOMATHIA)
   - Δρ. Ιωάννης Ρωσσίδης (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: HomeSweetHome)
   - Δρ. Στέφανος Τάντος (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Scand-it)
   - Δρ. Μαρία Μπριάνα (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Style ON)
   - Δρ. Απόστολος Χριστόπουλος (Επίβλεψη Επιχειρηματικού Σχεδίου: Scand-it)