Διαγωνισμός Καινοτομίας 2012

Η «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» σε συνεργασία με τη «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας» του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει φοιτητικό διαγωνισμό ανάπτυξης καινοτομικών επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων (business plans).

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενθάρρυνση ανάληψης καινοτομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους φοιτητές, καθώς και η υποστήριξη-προβολή καινοτόμων ιδεών.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να λάβουν εποικοδομητική κριτική για την ιδέα-σχέδιό τους από ακαδημαϊκούς και στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και βοήθεια στην οργάνωση και τεκμηρίωση της πρότασής τους.

Οι επιχειρηματικές ιδέες και τα σχέδια πρέπει να παραδοθούν – σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή – το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012, στο γραφείο της «Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Παντείου Πανεπιστημίου» (Αριστοτέλους 3, 1ος όροφος, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17671, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ: 2109201618-9, υπεύθυνη κ. Στεφάνου Κατερίνα).

Οι τρεις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες και τα τρία καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια (businessplans), θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. συνημμένα αρχεία.