Εισηγητές και Αντικέιμενα Διαλέξεων Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

 

   - Δρ. Μαρία - Ελένη Αγοράκη (Πηγές Χρηματοδότησης αξιολόγησης επενδύσεων)
   - Θεοφάνης Γιώτης MsC (Διοίκηση Έργων - Project Management)
   - Κωνσταντίνος Ζιάβρας ΜΑ (Προϋπολογισμοί και Απολογισμοί)
   - Αν.Καθ. Βασίλειος Κέφης (Ποιοτικός Έλεγχος και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, TQM)
   - Αν. Καθ. Γεώργιος - Μιχάλης Κλήμης (Έρευνα αγοράς Marketing και Σχεδιασμός Πωλήσεων)
   - Γεώργιος Κορομηλάς (Θεσμικό και Φορολογικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων)
   - Δρ. Ανδρέας Κουτούπης (Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος)
   - Dr. Anastasia Konstantopoulou - University of Bradford (Social Media for Businesses: harvesting opportunities while managing the risk)
   - Αν. Καθ. Γεώργιος Μαλινδρέτος (Προμήθειες και Διαχείριση Αποθεμάτων - Logistics)
   - Αγγελίνα Μιχαηλίδου (Νέες Τεχνολογίες και Επιχείρηση / ERP, MRP, e-commerce, e-banking)
   - Δρ. Ιωάννης Ντόκας (Βασικά Στοιχεία Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής)
   - Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας (Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικό Σχέδιο - Business Plan)
   - Αν. Καθ. Χρυσόστομος Στοφόρος (Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Human Resources Management)
   - Αν. Καθ. Ιωάννης Φίλος (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματική Ηθική)