Μαθήματα Επιχειρηματικότητας

    Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προσφέρει στους τεταρτοετείς φοιτητές των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Επικοινωνίας, Μέσων
    και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, μαθήματα Επιχειρηματικότητας ως εξής:


     Χειμερινό εξάμηνο: Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας (Κ.Μ. 700216)(Δ.Μ. 3)
    Το μάθημα περιλαμβάνει 13 διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες (Καθηγητές Πανεπιστημίου, επιστήμονες και στελέχη της αγοράς) στα εξής αντικείμενα:


    Πηγές Χρηματοδότησης αξιολόγησης επενδύσεων
    Διοίκηση Έργων - Project Management
    Προϋπολογισμοί και Απολογισμοί
    Ποιοτικός Έλεγχος και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, TQM
    Έρευνα αγοράς Marketing και Σχεδιασμός Πωλήσεων
    Θεσμικό και Φορολογικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων
    Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος
    Social Media for Businesses: harvesting opportunities while managing the risk
    Προμήθειες και Διαχείριση Αποθεμάτων - Logistics
    Νέες Τεχνολογίες και Επιχείρηση / ERP, MRP, e-commerce, e-banking
    Βασικά Στοιχεία Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
    Στρατηγικός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικό Σχέδιο - Business Plan
    Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Human Resources Management
    Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματική Ηθική


   Στο μάθημα διανέμεται εκπαιδευτικό υλικό από τους εισηγητές διδάσκοντες, ενώ παράλληλα προσφέρεται δυνατότητα επιλογής διδακτικού συγγράμματος 

   (μόνο για τους φοιτητές των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού) μέσω του Συστήματος "Εύδοξος".

 

    Εαρινό εξάμηνο: Εφαρμογές Σχεδιασμού Επιχειρηματικού Σχεδίου (Κ.Μ. 700217)(Δ.Μ. 3)

   Στο μάθημα οι φοιτητές σχηματίζουν ομάδες και αναπτύσσουν επιχειρηματικά σχέδια υπό την συμβουλευτική καθοδήγηση ειδικευμένων μεντόρων.

   Στο μάθημα διανέμεται εκπαιδευτικό υλικό από τους μέντορες, ενώ παράλληλα προσφέρεται δυνατότητα επιλογής διδακτικού συγγράμματος 

   (μόνο για τους φοιτητές των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού) μέσω του Συστήματος "Εύδοξος".